Ép Cọc Nha Trang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG

 NỀN MÓNG HOÀNG MINH

Trường Trung học cơ sở Phan Sào Nam

Trường Trung học cơ sở Phan Sào Nam


-      


Trường THCS Phan Sào Nam

Tên dự án: Trường THCS Phan Sào Nam
Chủ đầu tư: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Thành phố Nha Trang
Địa chỉ: số 3 Thủy Xưởng, P.Phương Sơn, Tp Nha Trang
Hạng mục công việc: thi công ép cọc đại trà D300 mm.