Ép Cọc Nha Trang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG

 NỀN MÓNG HOÀNG MINH

Nhà xưởng Painting Shelter – Hyundai Vinashin Ninh Hòa

Nhà xưởng Painting Shelter – Hyundai Vinashin Ninh Hòa


-       

Nhà xưởng Painting Shelter – Hyundai Vinashin Ninh Hòa


Tên dự án: Nhà xưởng Painting Shelter – Hyundai Vinashin Ninh Hòa
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Nhà Máy tàu biển Hyundai Vinashin
Địa chỉ: Ninh Phước, Ninh Hòa, Khánh Hòa.
Hạng mục công việc: thi công ép cọc đại trà D350mm.