Ép Cọc Nha Trang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG

 NỀN MÓNG HOÀNG MINH

Nhà khách vùng 4 Hải Quân

Nhà khách vùng 4 Hải Quân


-      


 Nhà khách vùng 4 Hải Quân

-       

Tên dự án: Nhà khách vùng 4 Hải Quân
Địa chỉ: Phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa.
Hạng mục công việc: thi công ép cọc vuông 30cm x 30cm.