Ép Cọc Nha Trang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG

 NỀN MÓNG HOÀNG MINH

Khu đô thị biển An Viên

Khu đô thị biển An Viên


 Khu đô thị biển An Viên

-        
Tên dự án: Thi công ép cọc đại trà + Ép lói D300mm.
Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần An Viên
Địa chỉ: P. Vĩnh Trường, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.
Hạng mục công việc: thi công ép cọc đại trà + Ép lói D300mm

.