Ép Cọc Nha Trang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG

 NỀN MÓNG HOÀNG MINH

Dự án khu đô thị Mĩ Gia

Dự án khu đô thị Mĩ Gia


-        

 Khu đô thị Mỹ Gia                                            

Tên dự án: Khu đô thị Mỹ Gia
Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà An Khánh
Địa chỉ: Phường Vĩnh Thái, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Hạng mục công việc: thi công ép cọc đại trà D300 mm.