Ép Cọc Nha Trang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG

 NỀN MÓNG HOÀNG MINH

NHÀ KHÁCH VÙNG 4 HẢI QUÂN

NHÀ KHÁCH VÙNG 4 HẢI QUÂN

Hạng mục công việc: thi công ép cọc vuông 30cm x 30cm...

Xem thêm
KHU ĐÔ THỊ MỚI LÊ HỒNG PHONG I

KHU ĐÔ THỊ MỚI LÊ HỒNG PHONG I

Hạng mục công việc: thi công ép cọc đại trà D300 mm...

Xem thêm
DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MĨ GIA

DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MĨ GIA

Hạng mục công việc: thi công ép cọc đại trà D300 mm...

Xem thêm
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHAN SÀO NAM

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHAN SÀO NAM

Hạng mục công việc: thi công ép cọc đại trà D300 mm...

Xem thêm
NHÀ XƯỞNG PAINTING SHELTER – HYUNDAI VINASHIN NINH HÒA

NHÀ XƯỞNG PAINTING SHELTER – HYUNDAI VINASHIN NINH HÒA

Hạng mục công việc: thi công ép cọc đại trà D350mm...

Xem thêm
BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TỈNH KHÁNH HÒA – GIAI ĐOẠN 2

BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TỈNH KHÁNH HÒA – GIAI ĐOẠN 2

Hạng mục công việc: thi công ép cọc đại trà D350mm...

Xem thêm
BỆ MÓNG VÀ SÀN NÂNG XE CẢNG CAM RANH

BỆ MÓNG VÀ SÀN NÂNG XE CẢNG CAM RANH

Hạng mục công việc: thi công ép cọc đại trà D300mm...

Xem thêm
KHU ĐÔ THỊ BIỂN AN VIÊN

KHU ĐÔ THỊ BIỂN AN VIÊN

Hạng mục công việc: thi công ép cọc đại trà + Ép lói D300mm...

Xem thêm