Ép Cọc Nha Trang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG

 NỀN MÓNG HOÀNG MINH

Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa – Giai đoạn 2

Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa – Giai đoạn 2
Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa – Giai đoạn 2

Tên dự án: Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa – Giai đoạn 2
Địa chỉ: Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa.
Hạng mục công việc: thi công ép cọc đại trà D350mm.