Ép Cọc Nha Trang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG

 NỀN MÓNG HOÀNG MINH

Bệ móng và sàn nâng xe Cảng Cam Ranh

Bệ móng và sàn nâng xe Cảng Cam Ranh


                                 Bệ móng và sàn nâng xe Cảng Cam Ranh

Tên dự án: Bệ móng và sàn nâng xe Cảng Cam Ranh
Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Cảng Cam Ranh
Địa chỉ: Cảng Cam Ranh, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa.
Hạng mục công việc: thi công ép cọc đại trà D300mm